Clouds

Tsunami

Hvad er det?

Hvordan bliver den dannet?

De fleste tsunami skyldes jordskælv - men kun en lille brøkdel af alle jordskælv udløser en tsunami. Det kan kun ske hvis jordskælvet:

Sker tæt på havbunden, ikke for dybt nede det

resulterer i at havbunden hæves og/eller sænkes.

Er kraftigt nok, over ca. 6,5 på Richterskalaen.

Sådanne jordskælv opstår hvor der sker sammenstød mellem to af de store litosfæreplader som opbygger Jordens ydre skal. Denne type pladegrænser har man bl.a. omkring Stillehavet, ved Indonesien, i Middelhavet og i Caribien.

Hvad er en Tsunami

En tsunami er en fremadskridende lang bølge. Denne bølgetype er karakteriseret ved at have en lang bølgelængde i forhold til vanddybden, og en lille bølgehøjde. Derved ligner tsunami en tidevandsbølge med meget kort periode, typisk mellem 5 og 60 min. En tsunami kaldes ofte fejlagtigt for en tidevands bølge fordi bølgen, når den rammer kysten, kan virke som et meget kraftigt og meget hurtigt tidevand.

En tsunami kommer ikke alene. Der ankommer en hel stribe af bølger, og det er ikke altid den første der er den største. Man har eksempler på at bølgerne banker ind mod kysten i op til 6 timer.

En tsunami opstår når hele vandsøjlen, fra overflade til havbund, hurtigt hæves eller sænkes i et område af en vis udstrækning. Tsunami der dannes på dybt vand bliver kraftigere end en tsunami dannet nær kysten fordi mængden af vand der sættes i bevægelse er større ude på dybt vand. Der skal en pludselig, voldsom hændelse til som enten får havbunden til at flytte sig vertikalt (hvorved vandet sættes i bevægelse som en følgevirkning), eller direkte flytter vandsøjlen vertikalt. Det kan ske og er sket som følge af jordskælv, undersøiske skred, oversøiske skred fra bjerge eller gletsjere, enkelte vulkanudbrud og ved nedslag af store meteorer/asteroider.

Den lodrette forflytning af vandsøjlen kan være forholdsvis lille, nogle få meter, men vel at mærke over et stort geografisk område. Det løftede vand, som fx forårsagede Sumatra tsunamien, angives således til at være et sted mellem 30 km3 og 900 km3 med et realistisk bud på omkring 250 km3. Denne store spredning i tallene giver en vis (stor) usikkerhed i prognoserne for en tsunami-katastrofe.

my name copyright 2023 no animals were harmed in the making

Facebook
Twitter
RSS
This Site Was Created Using Wix.com . Create Your Own Site for Free >>Start